Please Wait....
3BEDROOM FLAT AT AKOTO ESTATE ELEBU
iconAkoto estate, elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 450,000/year

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

ROOM AND PARLOUR SELF-CONTAINED AT ELEBU OJA
iconElebu oja, elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 500,000/year

bed-icon1 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

ROOM AND PARLOUR SELF-CONTAINED AT ABESE
iconAbese elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 250,000/year

bed-icon1 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2BEDROOM FLAT AT ORITA CHALLENGE
iconOrita challenge Ibadan Oyo

₦ 350,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

ROOM AND PARLOUR SELF-CONTAINED AT AKUR
iconAkuru, elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 350,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

ROOM AND PARLOUR SELF AND ROOM SELF-CONTAINED
iconKuola off akala express Ibadan Oyo

₦ 400,000/year

bed-icon1 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2BEDROOM FLAT AT IRE AKARI ESTATE AKALA EXPRESS
iconIre akari estate, Akala express Ibadan Oyo

₦ 1,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2BEDROOM FLAT AT FELELE BELLO CHALLENGE
iconFelele Ganiyu bello Ibadan Oyo

₦ 600,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconIdi ape after Ojurin, Akobo Ibadan Oyo

₦ 600,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconOritamerin elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 600,000/year

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconOlusetan Elebu Ibadan Oyo

₦ 600,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconElebu oja, elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 700,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconAlalade estate after liberty academy Ibadan Oyo

₦ 700,000/year

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconAjila elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconAkoto estate, elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 450,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconOdeku along liberty academy, Akala express Akala Express Ibadan Oyo

₦ 450,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconAjila elebu oluyole extension Akala Express Ibadan Oyo

₦ 350,000/year

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

5 BEDROOM DUPLEX
iconAlaaka off elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 1,500,000/year

bed-icon5 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconAare, oluyole estate Ibadan Oyo

₦ 1,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2BEDROOM FLAT AT CELE RAINBOW OFF AKALA EXPRESS
iconCele rainbow, kasumu Road, tipper garage Ibadan Oyo

₦ 500,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2BEDROOM DUPLEX AT OLUSANYA RING ROAD
iconOlusanya ring road Ibadan Oyo

₦ 1,500,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2BEDROOM FLAT AT AKOTO ESTATE ELEBU
iconAkoto estate, elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 600,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2BEDROOM FLAT AT JANKATA KUOLA OFF AKALA EXPRESS
iconJankata kuola, Akala express Ibadan Oyo

₦ 400,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3BEDROOM FLAT AT OLUNDE OLOGUNERU
iconOlunde Ologuneru Ibadan Oyo

₦ 600,000/year

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3BEDROOM FLAT
iconAdeoje Estate opposite first Richbam Ibadan Oyo

₦ 700,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3BEDROOM FLAT
iconAsunle off kasumu Road, tipper garage Ibadan Oyo

₦ 650,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconBlue gate, Oluyole Estate Oluyole Estate Ibadan Oyo

₦ 850,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconPipeline Liberty Academy Ibadan Oyo

₦ 650,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconAkoto estate, elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 500,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconOlorunda akobo Ibadan Oyo

₦ 350,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconIdi ahun elebu oluyole extension Akala Express Ibadan Oyo

₦ 35,000,000

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconLibra 09 very close to the main road Akala Express Ibadan Oyo

₦ 550,000/year

bed-icon2 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

ROOM AND PARLOUR SELF-CONTAINED
iconNew felele, soka Ibadan Oyo

₦ 250,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconJankata kuola, Akala express Akala Express Ibadan Oyo

₦ 400,000/year

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

5 BEDROOM DUPLEX
iconPeace estate off Tipper garage akala express Ibadan Oyo

₦ 1,500,000/year

bed-icon5 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconAshaka asunle kasumu Road, tipper garage Ibadan Oyo

₦ 400,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconAshaka asunle kasumu Road, tipper garage Ibadan Oyo

₦ 350,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconIdi ahun elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 350,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconOlosan idi oya off ashipa road, tipper garage Ibadan Oyo

₦ 400,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

RENOVATED ROOM AND PARLOUR SELF-CONTAINED
iconAshipa off tipper garage, Akala express Ibadan Oyo

₦ 350,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

RENOVATED 2 BEDROOM FLAT
iconAshipa off tipper garage, Akala express Ibadan Oyo

₦ 450,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconHarmony Estate, Oritamerin, Elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 1,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

standard 3 BEDROOM FLAT
iconOke ibukun, elebu oluyole extension Ibadan Oyo

₦ 600,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

5 BEDROOM DUPLEX
iconProgressive estate, Zartech Heritage Estate Ibadan Oyo

₦ 100,000,000

bed-icon5 beds bath-icon6 baths toilet-icon6 Toilets

ROOM SELF-CONTAINED
iconIbadan Oyo

₦ 250,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconIbadan Oyo

₦ 550,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

ROOM AND PARLOUR SELF-CONTAINED
iconIbadan Oyo

₦ 350,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4BEDROOM FLAT
iconOYEDIRAN STREET OFF KONGI BODIJA Ibadan Oyo

₦ 2,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM DUPLEX WITH STUDY ROOM
iconKolapo Ishola GRA Ibadan Oyo

₦ 3,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 BEDROOM FLAT
iconAdeosun Area, Oluyole Ibadan Oyo

₦ 800,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Contact - Adedeji Properties

I am a/an