Please Wait....
Mini flat
iconChevron Lekki Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom apartment
iconIkota Lekki Lagos

₦ 1,800,000/day

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 bedroom flat
iconSalem Ilasan Lekki Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Brand New 1 bedroom apartment
iconGreenland estate Olokonla Ajah Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

A room and parlour
iconLambansa Ado Ajah Lagos

₦ 550,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

three bedroom apartment
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

two bedroom flat
iconOniru Victoria Island Lagos

₦ 4,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

spacious three bedroom flat
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 bedroom apartment
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 4,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Shared serviced apartment
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 320,000/month

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Four bedroom detached duplex
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 12,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Five bedroom detached duplex
iconIkoyi Lagos

₦ 40,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Three bedroom apartment
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Spacious self contain
iconChevron Lekki Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Three bedroom apartment
iconChervon drive Chevron Lekki Lagos

₦ 3,200,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Spacious two bedroom apartment
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Three bedroom flat
iconIkate Lekki Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini flat with open plan kitchen
iconChevron Lekki Lagos

₦ 1,600,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

A room BQ
iconChevron Lekki Lagos

₦ 500,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

A master's room shared kitchen with balcony
iconChevron Lekki Lagos

₦ 1,300,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

fully serviced Self contain
iconChevron Lekki Lagos

₦ 1,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Five bedroom terrace duplex and BQ
iconLekki Lagos

₦ 4,500,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 bedroom terrace duplex
iconOrchid road Ikota Lekki Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Self contain
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 350,000/year

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

Mini flat
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini flat
iconOniru Victoria Island Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 Bedroom terrace duplex
iconIkoyi Lagos

₦ 14,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 bedroom apartment
iconIkoyi Lagos

₦ 6,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 bedroom duplex
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 80,000/day

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly built 3 bedroom apartment
iconIkate Lekki Lagos

₦ 90,000/day

bed-icon3 beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

A spacious room room shared apartment
iconChevy view Chevron Lekki Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

monthly payment Shared apartment
iconfreedom way, Ikate Lekki Lagos

₦ 250,000/month

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3 bedroom duplex
iconIdado estate Idado Lekki Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini flat
iconIkota Villa estate Ikota Lekki Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 bedroom apartment
iconLekki Lekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Three bedroom duplex
iconIkate spar road, Ikate Lekki Lagos

₦ 70,000/day

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini flat
iconChisco Ikate Lekki Lagos

₦ 2,200,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Furnished 4 bedroom duplex
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 7,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly built 2 bedroom apartment
iconOsapa Osapa London Lekki Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Newly built 3 bedroom apartment
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

3 bedroom apartment
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

2 bedroom apartment
iconOsapa Osapa London Lekki Lagos

₦ 2,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Mini flat
iconAdmiralty road Lekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 42,000/day

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

Four bedroom duplex
iconOsapa Osapa London Lekki Lagos

₦ 95,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

A studio apartment
iconItedo Lekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 20,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Three bedroom apartment
iconIkate Elugushi Ikate Lekki Lagos

₦ 5,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Three bedroom fully detached bungalow
iconIkate Elugushi Ikate Lekki Lagos

₦ 4,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Two bedroom apartment
iconLekki Lekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 100,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom apartment
iconLekki Lekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 100,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

2 bedroom apartment
iconKushenla road Ikate Lekki Lagos

₦ 60,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Contact - Immaculata Edet

I am a/an