Please Wait....
1 bedroom apartment
icon Phase 2 Estate Lekki Gardens Estate Ajah Lagos

₦ 45,000/day

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

Aston Apartment - Simply Magnificent
iconLekki Gardens Estate Ajah Lagos

₦ 50,000/day

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Brunel Apartment - Supercool
iconLekki Gardens Estate Ajah Lagos

₦ 45,000/day

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Newly built 1 bedroom apartment
iconLekki Gardens Estate Ajah Lagos

₦ 45,000/day

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Newly Built 2 Bedroom Apartment
iconLekki Gardens Phase-2 Lekki Gardens Estate Ajah Lagos

₦ 50,000/day

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Heroes Lodge - Completely Serene
iconLekki Gardens Phase 2 Lekki Gardens Estate Ajah Lagos

₦ 50,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

The Gravitas - Palacial Home
iconLekki Garden Phase 2 Lekki Gardens Estate Ajah Lagos

₦ 50,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Contact - Shortletgurus