Please Wait....
Mini Flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,000,000

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3 bedroom apartment
iconLekki Scheme 2 Ajah Lagos

₦ 2,400,000

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,600,000/year

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,600,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini Flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom Apartment
iconOlokonla Ajah Lagos

₦ 1,600,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Room and Parlor
iconLekki Lagos

₦ 45,000/day

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

3 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 2,200,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini Flat
iconOlokonla Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Dry Land
iconEpe Road Epe Lagos

₦ 850,000

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

Mini flat
iconIkate Lekki Lagos

₦ 1,800,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

1 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Apartment
iconAbraham Adesanya Estate Ajah Lagos

₦ 3,300,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 bedroom apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,300,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Room and Parlour Self Contain
iconIkate Lekki Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom Apartment
iconPetrocam Filing Station Lekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 75,000/day

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 Bedroom Apartment
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 80,000/day

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Apartment
iconLekki Scheme 2 Ajah Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly Built Mini Flat
iconPeninsula Estate Ajah Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly Built Mini-flat
iconBadore Ajah Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

5 Bedroom Fully Detached Duplex
iconIkate Lekki Lagos

₦ 300,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 Bedroom Terraced Duplex
iconIkate Lekki Lagos

₦ 6,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Fully Furnished Apartment
iconIkate Lekki Lagos

₦ 600,000/month

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 Bedroom Apartment
iconChevron Lekki Lagos

₦ 4,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

serviced studio apartment
iconChevron Lekki Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

1 Bedroom Apartment
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 55,000/day

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom Apartment
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 80,000/day

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Studio Apartment
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 3,600,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Apartment
iconPhase 1, Lekki Lagos

₦ 7,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Apartment
iconAwoyaya Ajah Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom Apartment
iconOlokonla Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

2 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Self-contain
iconMajek Sangotedo Lagos

₦ 500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Apartment
iconMajek Sangotedo Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Studio Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 550,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 600,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom Semi-Detached Duplex
iconAbraham Adesanya Estate Ajah Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 bedroom Apartment
iconUnited Estate Sangotedo Ajah Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom apartment
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly Built Room and Parlour
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly Built 2 Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Apartment
iconTreasure Estate, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,300,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Three bedroom flat
iconTreasure estate Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Contact - Uduak Edet

I am a/an