Please Wait....
2 BEDROOM FLAT
iconAgungi Lekki Lagos

₦ 2,000,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Mini flat
iconGreenville Estate Agungi Lekki Lagos

₦ 1,900,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

Self-contained
iconWestend Estate Ikota Lekki Lagos

₦ 900,000

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon1 Toilets

Mini flat
iconAlagutun Ilaje Ajah Lagos

₦ 800,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

Mini flat
iconAgungi Lekki Lagos

₦ 1,600,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

Mini flat
iconIgbo Efon Lekki Lagos

₦ 850,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Studio Apartment
iconChevy View Estate Chevron Lekki Lagos

₦ 1,700,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

4 & 5Bedroom with bq
iconAgungi Lekki Lagos

₦ 85,000,000

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

LAND
iconVictoria Island Lagos

₦ 2,500,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

6 BEDROOM DETACHED DUPLEX
iconAbraham Adesanya Estate Ajah Lagos

₦ 85,000,000

bed-icon6 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2BEDROOM FLAT
iconOff Ado road Ado Ajah Lagos

₦ 1,400,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Mini flat
iconQ Jakande Lekki Lagos

₦ 1,000,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Self-contained
iconJakande Lekki Lagos

₦ 600,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

2 BEDROOM FLAT
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 2,300,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom flat
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 3,000,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Self-contained
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 1,500,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

4bedroom plus Bq
iconIkate Lekki Lagos

₦ 8,000,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Self-contained
iconAdmiralty homes Igbo Efon Lekki Lagos

₦ 250,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

3bedroom flat
iconOff New road Igbo Efon Lekki Lagos

₦ 1,500,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Mini flat
iconRoad 16 Ikota Lekki Lagos

₦ 1,000,000

bed-icon2 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Self-contained
iconBridge gate estate Agungi Lekki Lagos

₦ 700,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Self-contained
iconGreenville Estate Agungi Lekki Lagos

₦ 700,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

5bedroom Terrace
iconOral Estate Lekki Lagos

₦ 5,000,000

bed-icon5 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

Self-contained
iconWestend Estate Ikota Lekki Lagos

₦ 1,000,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

4bedroom Terrace plus Bq
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 4,000,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

4 bedroom duplex plus Bq
icon- Agungi Lekki Lagos

₦ 4,000,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Mini flat
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 1,800,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

3bedroom Duplex
iconIgbo Efon Lekki Lagos

₦ 2,500,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

3bedroom flat
iconIllaje Ikota Lekki Lagos

₦ 1,200,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Self-contained
iconAdmiralty homes Igbo Efon Lekki Lagos

₦ 1,000,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Mini flat
iconNew Road Alpha beach Igbo Efon Lekki Lagos

₦ 1,500,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Mini flat
iconJakande Lekki Lagos

₦ 1,200,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

3bedroom flat
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 3,500,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

2BEDROOM FLAT
iconIgbo Efon Igbo Efon Lekki Lagos

₦ 1,700,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Self-contained
iconIgbo Efon Lekki Lagos

₦ 750,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Mini flat
iconIgbo Efon Lekki Lagos

₦ 1,400,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

2 BEDROOM FLAT
icons Igbo Efon Lekki Lagos

₦ 1,700,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

6 bedroom fully detached duplex with 2bedroom Bq
icons Chevron Lekki Lagos

₦ 300,000,000

bed-icon6 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

650Sqm land
iconAgungi Lekki Lagos

₦ 100,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

650sqm land
iconChevron Lekki Lagos

₦ 110,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

650Sqm land
iconChevron Lekki Lagos

₦ 110,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 Bedroom Semi-Detached Duplex
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 80,000,000

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Self-contained
iconOcean Breeze Estate Ologolo Lekki Lagos

₦ 900,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

5 Bedroom Fully Detached Duplex
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 280,000,000

bed-icon5 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 bedrooms detached with 2 room BQ 2 living rooms
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 230,000,000

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 BEDROOM TERRACE DUPLEX
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 95,000,000

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini Flat
iconIgbo Efon Lekki Lagos

₦ 800,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

4 Bedroom terraces
iconIkate Lekki Lagos

₦ 95,000,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

PROPERTY OF 1260.42SQM
iconVictoria Island Lagos

₦ 600,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4nos 3bedroom Flat
iconOgba Lagos

₦ 55,000,000

bed-icon3 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Contact - VICTOR PROPERTY VENTURES

I am a/an