Please Wait....

About the Agent

Relatively new miniflat at iyana oworo
iconIyana oworo Oworonshoki Gbagada Lagos

₦ 450,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Factory
iconLekki epe expressway ologolo Ologolo Lekki Lagos

₦ 6,000,000,000

bed-icon9 beds bath-icon9 baths toilet-icon0 Toilets

3-bedroom flat
iconMedina estate GBAGADA Medina Gbagada Lagos

₦ 2,600,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Newly built mini flat
iconIfako Gbagada Ifako Gbagada Gbagada Lagos

₦ 750,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

4-bedroom semi detached duplex
iconMillennium estate Gbagada Millenuim Ups Gbagada Lagos

₦ 4,500,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

3bedroom flat
iconHarmony estate Ifako Gbagada Gbagada Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3bedroom flat
iconIyana oworo Oworonshoki Gbagada Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

3bedroom flat
iconAjao estate, Anthony Anthony Village Maryland Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Newly built 5bedroom terrace duplex
iconGbagada Ifako Gbagada Gbagada Lagos

₦ 85,000,000

bed-icon5 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

3 bedroom flat
iconalcove Estate Alagomeji Yaba Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3bedroom flat
iconAnthony Anthony Village Maryland Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Newly built ensuite 4bedroom semi detached house
iconBanana island IKOYI Banana Island Ikoyi Lagos

₦ 750,000,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

2bedroom flat
iconAlapere Ketu Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Newly built mini flat upstairs
iconBariga Bariga Lagos

₦ 500,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2bedroom flat
iconGbagada Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini-Flat
iconAlapere Ketu Lagos

₦ 600,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

3bedroom flat
iconGbagada Ifako Gbagada Gbagada Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Newly built single room self contained
iconShomolu Shomolu Shomolu Lagos

₦ 450,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Newly built mini flat
iconShomolu Shomolu Shomolu Lagos

₦ 850,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4bedroom terrace duplex with swimming pool
iconBy carley boy, Phase 1 Gbagada Lagos

₦ 5,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Newly built miniflat
iconBariga Shomolu Lagos

₦ 500,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

3 bedroom flat
iconBy sholuyi estate Gbagada Soluyi Gbagada Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

2 bedroom flat
iconOff goodluck ogudu Ogudu Ogudu Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Newly Renovated 3bedroom flat
iconAlapere Ketu Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

3bedroom flat
iconMedina Gbagada Lagos

₦ 3,200,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

3bedroom flat
iconPedro Phase 1 Gbagada Lagos

₦ 1,800,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

2bedroom flat
iconIn an estate Gbagada Ifako Gbagada Gbagada Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

3bedroom flat
iconPedro Gbagada Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3bedroom flat
iconSilver point estate, Badore Ajah Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

luxury 3bedroom flat with a bq
iconIfako Gbagada Gbagada Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

8 Bedroom Mansion with swimming pool
iconBanana Island Ikoyi Lagos

$ 15,000,000

bed-icon8 beds bath-icon8 baths toilet-icon9 Toilets

Newly Renovated 5bedroom Duplex
iconBanana Island Ikoyi Lagos

₦ 1,800,000,000

bed-icon5 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

3bedroom flat with a bq
iconBanana Island Ikoyi Lagos

₦ 320,000,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

2 bedroom flat
iconSholuyi estate Gbagada Soluyi Gbagada Lagos

₦ 1,400,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

2bedroom flat
iconoff estate road alapere, Ketu Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 bedrooms flat
iconPedro Shomolu Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4bedroom semi detached duplex
iconMedina estate Gbagada Medina Gbagada Lagos

₦ 65,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

6 units of 3bedroom flat with a storey building at the back
iconIyana oworo, Oworonshoki Gbagada Lagos

₦ 180,000,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

4bedroom Detached Duplex
iconOff Adeyeye Millenuim Ups Gbagada Lagos

₦ 100,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly ensuite 5bedroom detached duplex
iconIkota LEKKI Ikota Lekki Lagos

₦ 150,000,000/year

bed-icon5 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

5bedroom detached duplex
iconIfako Gbagada Gbagada Lagos

₦ 85,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Executive mini flat
iconIlupeju Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4bedroom duplex
iconPhase 2 Gbagada Lagos

₦ 140,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

spacious 3bedroom flat
iconOgudu Orike Ogudu Lagos

₦ 1,500,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4bedroom terrace duplex
iconOgudu gra Ogudu Gra Ogudu Lagos

₦ 5,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Super decent and spacious mini flat
iconShomolu Lagos

₦ 750,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

8 units of 3bedroom flat
iconYaba Lagos

₦ 350,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

5 bedroom fully detached house
iconlekki County homes Lekki Lagos

₦ 240,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4bedroom duplex
iconharmony estate Gbagada Lagos

₦ 100,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Tastefully finished 2bedroom flat
iconoff Hughes Avenue Alagomeji Yaba Lagos

₦ 1,600,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Contact - AKAKURU&ASSOCIATES

I am a/an