Please Wait....
Spacious Mini-flat
iconClose to Readington School, Olokonla Ajah Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Spacious Self-Contain
iconClose to Chevron, Lekki Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Spacious Self Contain
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 450,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

2 Bedroom Flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 Bedroom Duplex
iconThomas Estate Ajah Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Newly Built 3 Bedroom Terraced Duplex + BQ
iconClose to Abraham Adesanya, Lekki Scheme 2 Ajah Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

2 bedroom flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Self Contain
iconOlokonla Ajah Lagos

₦ 500,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

4 Bedroom Duplex
iconChevron Lekki Lagos

₦ 5,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon5 Toilets

Mini flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 750,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

3 Bedroom Duplex
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Newly Built Mini flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Executive two bedroom flat
iconAwoyaya Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

STANDARD MINIFLAT
iconSecured Estate close to ShopRite Sangotedo Ajah Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Spacious Mini flat
iconSecured Estate near Happy Land Olokonla Ajah Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Spacious Two Bedroom Flat
iconClose to Majek, Abijo Ajah Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Nice Mini-flat
iconAbijo Ajah Lagos

₦ 500,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Spacious Room & parlor self-contain
iconMajek, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 600,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Room Self contain
iconAgungi Lekki Lagos

₦ 750,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Standard 3 Bedroom Flat
iconBehind Blenco Supermarket, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,900,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Three Bedroom Flat
iconClose to Majek, Abijo Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Furnished Three Bedroom Apartment
iconAdjacent to LBS Olokonla Ajah Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Newly built room and parlor self contained
icon Majek Sangotedo Ajah Lagos

₦ 600,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Newly built room self contained
iconMajek Sangotedo Ajah Lagos

₦ 450,000/year

bed-icon beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Spacious room self contain
iconAwoyaya Ajah Lagos

₦ 400,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Standard Mini-flat
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 1,300,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Standard Newly Built 2 Bedroom Flat
iconClose to LBS, Olokonla Ajah Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Spacious and Standard Two Bedroom Flat Available
iconIn a very Secured Estate close to Theranex Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 Bedroom Duplex
iconAbraham Adesanya Estate Ajah Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Two Bedroom Flat
iconImmediately after ShopRite, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Spacious Self-Contain
iconClose to Majek, Abijo Ajah Lagos

₦ 350,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Spacious Self-contain
iconClose to Theranex, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 450,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Spacious Self-Contain
iconAgungi Lekki Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Newly Built 2 Bedroom Flat
iconClose to Aptech Estate, Okun Ajah Ajah Lagos

₦ 1,700,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Newly Built Mini-flat
iconBefore ShopRite, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Newly Built 5 Bedroom detached Duplex
iconBack of Blenco Supermarket, Peninsula Estate Ajah Lagos

₦ 5,000,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom terraced Duplex
iconClose to Thera annex, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,800,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Brand New Three Bedroom Flat
iconClose to Thera annex, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,600,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Standard Two Bedroom Flat
iconMajek, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Newly Built Mini-flat
iconMajek, Sangotedo Ajah Lagos

₦ 650,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

2 Bedroom Flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Newly Built Mini flat
iconLekki Lagos

₦ 1,700,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Fully Serviced Three Bedroom Flat
iconPinnock Road Osapa London Lekki Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

Spacious Four Bedroom detached Duplex with bq
iconEstate close to Majek Abijo Ajah Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon5 Toilets

Fully Furnished Two Bedroom Apartment
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

2 Units of two Bedroom Flats
iconAmity Estate, Abijo Ajah Lagos

₦ 30,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly Built Mini-flat
iconOlokonla Ajah Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

2 Bedroom Duplex
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Spacious Self Contain
iconOlokonla Ajah Lagos

₦ 600,000/year

bed-icon0 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

2 Bedroom Flat
iconAbraham Adesanya Estate Ajah Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Contact - Anthonia Ezemah

I am a/an