Please Wait....
Standard Mini Flat
iconOke Ira Ogba Lagos

₦ 400,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Spacious 2 Bedroom Flat
iconAkoka Yaba Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Marvelous 2 Bedroom Flat
iconOke Ira Ogba Lagos

₦ 850,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

10 Units Of 2 Bedroom Flat
iconOpebi Ikeja Lagos

₦ 18,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Modern 2 Bedroom Flat
iconOke Ira Ogba Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

Standard 2 Bedroom Flat
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 2,600,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Flat
iconChevron Lekki Lagos

₦ 3,300,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Standard 2 Bedroom Flat
iconIfako Ogba Ogba Lagos

₦ 650,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Flat
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 3,200,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

3 Bedroom Flat
iconIfako Ogba Ogba Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Flat
iconIfako Ogba Ogba Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom Flat
iconAgungi Lekki Lagos

₦ 2,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini Flat
iconIfako Ogba Ogba Lagos

₦ 350,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Spacious Mini Flat
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 Bedroom Flat Apartment
iconIkate Lekki Lagos

₦ 2,900,000/day

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Tastefully 3 Bedroom Flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Standard Mini Flat
iconAbraham Adesanya Estate Ajah Lagos

₦ 750,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Spacious Mini Flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 600,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Decent 2 Bedroom Flat
iconSangotedo Ajah Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Spacious 2 Bedroom Flat
iconBadore Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 Bedroom Flat
iconChevron Lekki Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

4 Bedroom Semi-Detached Duplex
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 6,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

standard 4 Bedroom Terraced Duplex
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 5,500,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

a decent mini-flat
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

mini-flat
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 1,800,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Executive 4 Bedroom Semi-Detached Duplex
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 65,000,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Standard 3 Bedroom Flat
iconIkate Lekki Lagos

₦ 3,100,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Luxury 5 Bedroom Fully Detached Duplex
iconMagodo Gra Phase 2 Kosofe Ikosi Lagos

₦ 350,000,000

bed-icon5 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

3-Bedroom Flat
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

4 Bedroom Semi Detached Duplex
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 6,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Modern 2 numbers of 4 Bedroom Semi Detached Duplex
iconAllen Avenue Ikeja Lagos

₦ 120,000,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Spacious 4 Bedroom Detached Duplex
iconOpebi Ikeja Lagos

₦ 5,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Mini Flat
iconAgungi Lekki Lagos

₦ 1,600,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly Built 2 Bedroom Flat
iconAllen Avenue Ikeja Lagos

₦ 35,000,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Nice 4 Bedroom Semi Detached Duplex
iconOpebi Ikeja Lagos

₦ 4,500,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

3-Bedroom Flat
iconAkoka Yaba Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Mini Flat
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

Mini Flat
iconAguda(ogba) Ogba Lagos

₦ 450,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini Flat
iconOke Ira Ogba Lagos

₦ 400,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-Bedroom Flat
iconOke Ira Ogba Lagos

₦ 750,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-Bedroom Flat
iconAguda(ogba) Ogba Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

an Executive 2 Bedroom Flat
iconOke Ira Ogba Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

a Decent Mini Flat
iconIfako Ogba Ogba Lagos

₦ 500,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

mini-flat
iconIkate Lekki Lagos

₦ 1,900,000/year

bed-icon1 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

newly built 3 Bedroom Flat
iconChevron Lekki Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Executive 2 Bedroom Flat
iconIkota Lekki Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

A Standard 3 Bedroom Flat
iconToyin Street Ikeja Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Room Self Contain
iconAkoka Yaba Lagos

₦ 350,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Room Self contain
iconIfako Ogba Ogba Lagos

₦ 300,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Sparking 2 Bedroom Flat
iconChevron Lekki Lagos

₦ 2,500,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Contact - City Garden Real Estate LTD

I am a/an