Please Wait....
Commercial vacant two plot of land oshodi express opposite Ikeja GRA
iconOshodi express opposite Ikeja GRA Oshodi Expressway Oshodi Lagos

₦ 160,000,000

bed-icon beds bath-icon baths toilet-icon Toilets

Standard Mini flat
iconAmule Ipaja Ipaja Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

New luxury 2 bedroom Flat
iconAmule ipaja Ipaja Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon0 Toilets

Shop Space
iconAmule Ipaja Ipaja Lagos

₦ 30,000/year

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 bedroom flat
iconAbule Egba Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

New luxury 2 bedroom flat
iconBy Ekoro close to the bridge Abule Egba Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Luxury mini flat
iconBy Ekoro close to the bridge Abule Egba Lagos

₦ 500,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom flat
iconAkowonjo Alimosho Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3-bedroom flat
iconGated Estate Akowonjo Akowonjo Alimosho Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom FLAT
iconMangoro Ikeja Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom flat
iconAkowonjo Alimosho Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Blocks of Flat
iconMangoro Ikeja Lagos

₦ 88,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom FLAT
iconGated Estate Cement beside Ikeja Mangoro Ikeja Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3-bedroom FLAT
iconGated Estate Shasha Akowonjo Akowonjo Alimosho Lagos

₦ 1,700,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

mini flat
iconOff Ekoro junction captain Abule Egba Abule Egba Lagos

₦ 320,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom flat
iconGated Estate by cement beside Ikeja Mangoro Ikeja Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Joint venture 2200sqm land
iconOpebi Ikeja Lagos

₦ 350,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Mini flat
iconCaptain by Ekoro junction Abule Egba Abule Egba Lagos

₦ 320,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon0 Toilets

Luxury 4 bedroom detached duplex
iconAdeniyi Jones Ikeja Lagos

₦ 220,000,000

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

luxury 2 bedroom apartment
iconBy pen cinema close to dopemu Capitol Agege Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon0 Toilets

blocks of flats
iconGated Estate Dopemu cement close to Ikeja Akowonjo Alimosho Lagos

₦ 85,000,000

bed-icon beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

standard 2 bedroom flat
iconMende Maryland Lagos

₦ 32,000,000

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

luxury 6 bedroom detached house
iconIkeja Gra Ikeja Lagos

₦ 350,000,000

bed-icon6 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

600sqm of land
iconEstate by Gate bus stop beside Gowon Egbeda Ipaja Alimosho Lagos

₦ 30,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom apartment
iconEstate by Gate bus stop beside Gowon Egbeda Ipaja Egbeda Alimosho Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom flat
iconEstate by gate bus stop beside Gowon Egbeda Ipaja Egbeda Alimosho Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

mini flat
iconEstate by gate bus stop beside Gowon Egbeda Ipaja Egbeda Alimosho Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon0 Toilets

3-bedroom apartment
iconAdeniyi Jones Ikeja Lagos

₦ 3,500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon5 baths toilet-icon0 Toilets

mini flat
iconAdeniyi Jones Ikeja Lagos

₦ 1,800,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom flat
iconAdeniyi Jones Ikeja Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

luxury 3 bedroom apartment
iconCement by oniwaya close to Ikeja Cement Agege Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

executive 3 bedroom apartment
iconCement by oniwaya Agege Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

New luxury six flat of three numbers 2 bedroom and 3 miniflat
iconbeside Gowon Egbeda Alimosho Lagos

₦ 60,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

mini-flat
iconclose to Gowon Egbeda Alimosho Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon1 beds bath-icon2 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom duplex
iconGated Estate Adeniyi Jones Ikeja Lagos

₦ 3,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon0 Toilets

2 bedroom flat
iconIkate Lekki Lagos

₦ 65,000,000

bed-icon2 beds bath-icon3 baths toilet-icon0 Toilets

1000sqm land
iconOniru Victoria Island Lagos

₦ 405,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

HOTEL SPACE
iconMafoluku Oshodi Lagos

₦ 120,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2 flat of 4 bedroom
iconBode Thomas Surulere Lagos

₦ 250,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

LAND
iconIlepo oja to Ekoro road Abule Egba Lagos

₦ 18,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 bedroom bungalow
iconAlagbado Abule Egba Lagos

₦ 19,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 flat of 2 bedroom
iconIfako Agege Lagos

₦ 85,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

2-bedroom flat
iconGated Estate beside Gowon Egbeda Ipaja Egbeda Alimosho Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

5 bedroom detached duplex
iconMagodo Gra Phase 1 Ojodu Lagos

₦ 125,000,099

bed-icon5 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Luxury 5 bedroom detached duplex
iconOgba Lagos

₦ 110,000,000

bed-icon5 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

780sqm land
iconAguda(ogba) Ogba Lagos

₦ 80,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Luxury 4 bedroom detached duplex
iconEgbeda Alimosho Lagos

₦ 47,000,000

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

4 bedroom detached duplex
iconAyobo Ipaja Lagos

₦ 20,000,000

bed-icon4 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

luxury 2 bedroom apartment
iconGated Egbeda Ipaja close to Gowon Egbeda Alimosho Lagos

₦ 1,000,000/year

bed-icon2 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Standard 3 bedroom flat
iconDopemu Dopemu Agege Lagos

₦ 500,000/year

bed-icon3 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Contact - TEMITOPE GLOBAL TEAM SERVICES

I am a/an