Please Wait....
Spacious room self-contain
iconJora estate Agungi Lekki Lagos

₦ 900,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

FILLING STATION
iconOshodi Expressway Oshodi Lagos

₦ 950,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

fILLING STATION
iconOke Afa Isolo Lagos

₦ 400,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 bedroom flat
iconLBS Sangotedo Ajah Lagos

₦ 160,000,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Spacious mini-flat
iconOsapa London Lekki Lagos

₦ 1,500,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

5 bedroom detached duplex
icon6th AVE. Festac Amuwo Odofin Lagos

₦ 65,000,000

bed-icon5 beds bath-icon6 baths toilet-icon7 Toilets

6 units of 4 bedroom duplex
iconGraceland Estate Ajah Lagos

₦ 75,000,000

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

Brand New 2 bedroom flat
iconCanal estate Ago Palace Okota Lagos

₦ 1,100,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

2 units of 4 bedroom detached duplex
iconP&T residential estate Gowon Estate Ipaja Lagos

₦ 60,000,000

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

Serviced mini flat
iconChevy veiw estate Chevron Lekki Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

A plot of land
iconSarah faboyede Bucknor Isolo Lagos

₦ 13,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

FURNISHED 3 BEDROOM FLAT
iconPALMS SPRING ESTATE Ikate Lekki Lagos

₦ 90,000,000

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

4 bedroom terrace duplex
iconOyadiran estate Adekunle Yaba Lagos

₦ 80,000,000

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon7 Toilets

4 Bedroom Semi Detached duplex
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 130,000,000

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

Brand new 3 bedroom flat
iconMonastery road Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,200,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

Brand new 3 bedroom flat
iconMonastery road Sangotedo Ajah Lagos

₦ 1,400,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

4 bedroom fully detached duplex
iconChevron Lekki Lagos

₦ 150,000,000

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

Spacious mini flat
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

Spacious mini flat
iconThera annex Sangotedo Ajah Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

Spacious mini flat
iconMajek Sangotedo Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon2 Toilets

Spacious 2 bedroom flat
iconAgo Palace Okota Lagos

₦ 800,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

5-bedroom fully detached mansion
iconLekki Phase 1 Lekki Lagos

₦ 370,000,000

bed-icon5 beds bath-icon8 baths toilet-icon9 Toilets

4 Bedroom Terrace
iconChevron Lekki Lagos

₦ 55,000,000

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

3 Bedroom Luxury Apartment
iconBanana Island Ikoyi Lagos

₦ 370,000,000

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Newly built 3 bedroom flat
iconBanana Island Ikoyi Lagos

₦ 260,000,000

bed-icon3 beds bath-icon4 baths toilet-icon5 Toilets

Spacious 4 bedroom detached duplex
iconAmuwo Odofin Amuwo Odofin Lagos

₦ 4,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon6 Toilets

Spacious 4 bedroom detached duplex
iconBode Thomas Surulere Lagos

₦ 5,000,000/year

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon6 Toilets

Spacious room self contain
iconAgo Palace Okota Lagos

₦ 400,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Spacious mini flat
iconAgo Palace Okota Lagos

₦ 700,000/year

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

Brand new 2 bedroom flat
iconMajek Sangotedo Lagos

₦ 1,300,000/year

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon3 Toilets

6 plots of land
iconIre Akari Isolo Lagos

₦ 250,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

land
iconElemu Bucknor Isolo Lagos

₦ 22,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

700sqm of land
iconOgudu Gra phase 2 Ogudu Gra Ogudu Lagos

₦ 120,000,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Newly built 5 bedroom terrace duplex
iconOff pinnock beach road Osapa London Lekki Lagos

₦ 5,000,000/year

bed-icon5 beds bath-icon5 baths toilet-icon7 Toilets

Furnished 5 bedroom duplex
iconLiberty court Osapa London Lekki Lagos

₦ 170,000,000

bed-icon5 beds bath-icon6 baths toilet-icon7 Toilets

Brand new 3 bedroom flat
iconVictory estate Amuwo Odofin Lagos

₦ 2,000,000/year

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Functional 45 Rooms Hotels
iconAgo Palace Okota Lagos

₦ 200,000,000

bed-icon10 beds bath-icon10 baths toilet-icon10 Toilets

4 bedroom semi-detached duplex
iconOlogolo Lekki Lagos

₦ 95,000,000

bed-icon4 beds bath-icon5 baths toilet-icon5 Toilets

4 numbers of 3 bedroom flat
iconBucknor Isolo Lagos

₦ 55,000,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon4 Toilets

Brand new 3 bedroom apartment
iconBourdillon Ikoyi Lagos

₦ 250,000,000

bed-icon3 beds bath-icon5 baths toilet-icon5 Toilets

4 bedroom semi detached duplex
iconMende Maryland Lagos

₦ 140,000,000

bed-icon4 beds bath-icon6 baths toilet-icon6 Toilets

Newly Built 2 numbers 4 bedroom detached Duplex
iconGamade estate Egbeda Alimosho Lagos

₦ 75,000,000

bed-icon4 beds bath-icon6 baths toilet-icon7 Toilets

Fully detached 5 bedroom duplex
iconElegushi Ikate Lekki Lagos

₦ 180,000,000

bed-icon5 beds bath-icon6 baths toilet-icon7 Toilets

Spacious 5Bedroom Fully Detached Duplex
iconChevron Lekki Lagos

₦ 130,000,000

bed-icon5 beds bath-icon6 baths toilet-icon8 Toilets

5 Bedroom Fully Detached Duplex with BQ
iconChevron Lekki Lagos

₦ 120,000,000

bed-icon5 beds bath-icon7 baths toilet-icon9 Toilets

Spacious 4 Bedroom Semi Detached Duplex
iconChevron Lekki Lagos

₦ 90,000,000

bed-icon4 beds bath-icon6 baths toilet-icon7 Toilets

Magnificent 5 bedroom duplex with bq
iconMonastery Road Sangotedo Lagos

₦ 100,000,000

bed-icon5 beds bath-icon7 baths toilet-icon8 Toilets

Spacious 6 Bedroom Fully Detached Duplex house
iconLekki Scheme 2 Ajah Lagos

₦ 111,000,000

bed-icon6 beds bath-icon8 baths toilet-icon9 Toilets

5 bedroom fully detached duplex with bq
iconAdeniyi Jones Ikeja Lagos

₦ 160,000,000

bed-icon5 beds bath-icon7 baths toilet-icon7 Toilets

Brand new 5 bedroom semi detached duplex with bq
iconAdeniyi Jones Ikeja Lagos

₦ 160,000,000

bed-icon5 beds bath-icon7 baths toilet-icon7 Toilets

Contact - QUICK TRANSACTION VENTURES

I am a/an